het beste uit de organisatie halen

Organisaties helpen het beste uit zichzelf te halen

Waarom is het nog niet zo eenvoudig om altijd uw doelen te behalen? Waar komt de ruis in uw organisatie vandaan? Veel processen binnen organisaties zijn complexer ingericht dan nodig door het verloop van de tijd of doordat de markt of wetgeving andere eisen stelt aan de organisatie. Wij helpen uw medewerkers op een andere wijze naar de organisatie te kijken.

Van strategie naar uitvoering

Van strategie naar uitvoering

Ons doel is uw organisatie in beweging te krijgen naar de toekomst die u voor ogen heeft. Met oplossingen die werken voor de lange termijn. Wij maken samen met onze klanten de vertaalslag van strategie naar uitvoering. Wij zorgen dat doelen, mensen, middelen en processen op elkaar afgestemd worden, zodat de uitvoering de strategie ondersteunt.

Doeners die luisteren

Doeners, die luisteren

De adviseurs van Accent Organisatie Advies zijn ervaren adviseurs uit de praktijk en helpen u het beste uit uw organisatie te halen. Wij doen dat op een praktische, betrokken en interactieve manier.

Wij zijn doeners die luisteren. Bij onze aanpak spelen uw medewerkers in de organisatie een belangrijke rol en besteden wij veel aandacht aan gedrag en cultuur.

people-36322-m

Expertise van Accent Organisatie Advies

Accent Organisatie Advies voert adviesopdrachten uit op het gebied van Operational Excellence, Risk Management, Governance en Financieel Performance Management. Centraal in onze aanpak staat het duurzaam verbeteren van het rendement, door middel van efficiency verbetering, kostenreductie en risicobeheersingsprogramma's.